Komisja policyjna policji w Los Angeles rozwściecza związek zawodowy policji, wprowadzając niewielkie zmiany w zakresie pretekstowych zatrzymań

Komisja policyjna policji w Los Angeles rozwściecza związek zawodowy policji, wprowadzając niewielkie zmiany w zakresie pretekstowych zatrzymań

16 marca 2022 0 przez It-hits

z departamentu o-nie-wyjątkowo-niskiego-„uzasadnionego-podejrzenia”-bara

Zatrzymania pod pretekstem to najbardziej bezwstydna forma egzekwowania prawa. Prawo i sądy pobłogosławiły tę działalność, która polega na tym, że policjanci twierdzą, że zatrzymanie jest uzasadnione z jednego powodu, a jednocześnie wykorzystują zatrzymanie do poszukiwania dowodów lub informacji związanych z zupełnie innym czynem przestępczym.

Sąd Najwyższy ograniczył nieco te zatrzymania, uniemożliwiając funkcjonariuszom przedłużanie zatrzymania poza podany powód bez dodatkowego uzasadnionego podejrzenia lub prawdopodobnej przyczyny. Stosowanie tego orzeczenia nie jest jednolite. Niektóre sądy uznały, że znaczenie ma długość naruszenia przepisów. Jeśli jest ono wystarczająco krótkie, to się nie liczy. Inne sądy orzekły (bardziej poprawnie), że długość naruszenia konstytucji nie ma znaczenia. Liczy się samo naruszenie.

Dwa lata temu sąd najwyższy stanu Oregon doprowadził orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Rodrigueza do logicznego końca, zakazując funkcjonariuszom zadawania pytań niezwiązanych z celem zatrzymania. Policjanci byli wściekli. Orzeczenie to odebrało im jedno z ulubionych miejsc do łowienia ryb, wymagając od nich trzymania się określonego zadania.

Dalej na południe, zmiany dotyczące pretekstowych zatrzymań zostały wprowadzone – nie przez sąd stanowy, ale przez Komisję Policji Los Angeles, która (w pewnym sensie) nadzoruje Departament Policji Los Angeles. Zmiany są minimalne, ale wystarczające, aby zdenerwować policjantów i ich związkowców.

Policja Los Angeles wprowadziła nowe ograniczenia dotyczące pretekstowych zatrzymań. Właściwie to nawet nie są ograniczenia. Nie ma w nich prawie nic. Prawie w ogóle nie wymagają od funkcjonariuszy, aby robili cokolwiek inaczej. Nazywanie tego „przeglądem” polityki zatrzymań pod pretekstem to kpina z terminu, który już teraz jest często nadużywany. Oto Kevin Rector, piszący dla Los Angeles Times.

Zgodnie z nowymi zasadami przyjętymi we wtorek, policja Los Angeles nie może już wykorzystywać drobnych wykroczeń jako pretekstu do ścigania kierowców, rowerzystów lub pieszych za poważniejsze przestępstwa, chyba że posiada informacje, które uzasadniają taką ingerencję.

A kiedy funkcjonariusze dokonują takich zatrzymań, zwanych „zatrzymaniami pretekstowymi”, muszą teraz nagrać się na kamerach noszonych na ciele, podając powody, dla których podejrzewają, że doszło do poważniejszego przestępstwa, zgodnie z nowymi przepisami. Funkcjonariusze, którzy tego nie zrobią, będą musieli najpierw przejść szkolenie, a za kolejne naruszenia będą podlegać coraz surowszym karom.

Nie oznacza to, że policjanci nie mogą zatrzymywać ludzi za drobne wykroczenia. Nadal mają taką możliwość. Nie mogą tylko wykorzystywać tego jako pretekstu do zadawania miliona niepowiązanych pytań w nadziei, że uda im się znaleźć coś bardziej interesującego. Jeśli uzasadnieniem jest drobne wykroczenie, to właśnie na nim powinno się skupić zatrzymanie.

Druga część jest bardziej interesująca. Jeśli funkcjonariusze mają zamiar twierdzić, że mają „uzasadnione, dające się wyjaśnić podejrzenie”, aby przedłużyć zatrzymanie, będą musieli je przedstawić. Ograniczy to liczbę zatrzymań, które zaczynają się niemal od niczego, zanim policjanci zaczną się cofać, aby znaleźć uzasadnienie.

Nic z tego nie powinno być uważane za przełomowe. To powinno być minimum oczekiwań wobec ludzi, którzy mają prawo odbierać ludziom życie i wolność. Powinno się od nich oczekiwać, że przedstawią swoje powody przedłużenia zatrzymania. I powinni być w stanie to zrobić <em>podczas wykonywania tego przystanku.

Od tych nowych zasad istnieją również wyjątki. Funkcjonariusze mogą nadal dokonywać pretekstowych zatrzymań, jeśli mają „wyraźne informacje” o poważniejszych przestępstwach. Jest to coś, co lokalni funkcjonariusze robią regularnie, często działając jako przedłużenie federalnych i lokalnych grup zadaniowych.

W odpowiedzi na te minimalne zmiany związek zawodowy policji Los Angeles zgłosił stanowczy sprzeciw, który w zasadzie sprowadza się do stwierdzenia, że „nikt nigdy nie powinien zmieniać sposobu, w jaki funkcjonariusze policji Los Angeles wykonują swoje obowiązki”.

Głosowanie odbyło się przy sprzeciwie związku zawodowego policjantów, który reprezentuje szeregowych funkcjonariuszy, a który stwierdził, że pretekstowe zatrzymania są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i nie powinny być ograniczane.

To zawsze wygodny argument, ponieważ „bezpieczeństwo publiczne” jest niewymierne. To jak wskaźnik poziomu zagrożenia DHS – coś, co zawsze twierdzi, że bezpieczeństwo publiczne jest zagrożone, bez obowiązku przedstawienia dowodów na poparcie tego twierdzenia. Związek twierdzi również, że nowe przepisy naruszają postanowienia układu zbiorowego pracy – to kolejny standardowy argument w przypadku zmiany zasad. Spór sądowy, który będzie kosztował mieszkańców miliony, podczas gdy związek będzie argumentował przeciwko najlepszym interesom Los Angelinos, jest niemal gwarantowany.

Związek zawodowy LAPD jest w konflikcie z LAPD… a przynajmniej z jej najwyższymi urzędnikami. Funkcjonariusze LAPD zgodzili się na zmiany, wyrażając jedynie (uzasadnione) obawy, że mogą one doprowadzić do dezorientacji funkcjonariuszy, dopóki nie zostanie przeprowadzone i zakończone szkolenie w zakresie nowych procedur.

Nic to jednak nie powstrzymało Los Angeles Police Protective League przed wydaniem gniewnych oświadczeń, które są całkowicie pozbawione oparcia w faktach.

W swoim oświadczeniu związek stwierdził, że [Przewodniczący Komisji William] Briggs „powinien zejść ze swojej mydelniczki, odrobić pracę domową i powiedzieć prawdę o pretekstowych zatrzymaniach i ważnej roli, jaką odgrywają w usuwaniu broni z naszych ulic”.

W oświadczeniu przytoczono dane, z których wynika, że w 2021 r. w Newton Division podczas 726 zatrzymań zarekwirowano 817 sztuk broni palnej i że konfiskaty te „zapobiegły strzelaniu do naszych mieszkańców, strzelaniu do nich, zastraszaniu ich, wiktymizacji i mordowaniu.”

Związek nie podał, ile z tych zatrzymań było pretekstowych, ani jaki odsetek będzie wykluczony na mocy nowych przepisów.

Statystyki są dostępne, ale związek nie chce, aby opinia publiczna wyciągała wnioski z nieistotnych liczb, tak słabo jak on to zrobił. Według dochodzeń zewnętrznych i wewnętrznych, policja Los Angeles zatrzymuje czarnoskórych kierowców w liczbie pięciokrotnie większej niż ich udział w populacji Los Angeles. Czarni i Latynosi są zatrzymywani znacznie częściej niż biali, mimo że istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że mają przy sobie kontrabandę. I mimo protestów związków zawodowych na rzecz „bezpieczeństwa publicznego”, tylko 2% zatrzymań drogowych kończy się aresztowaniem za jakąkolwiek działalność przestępczą, a tym bardziej za poważną działalność przestępczą.

Te minimalne zmiany mogą doprowadzić do poważnej zmiany nastawienia. Zatrzymania pod pretekstem w dużym stopniu przyczyniają się do stronniczości policji, pozwalając funkcjonariuszom bawić się w poniedziałkowego rozgrywającego na temat ich własnych zatrzymań, znajdując uzasadnienia po fakcie. Pierwsze zatrzymanie prawie zawsze jest podstępem. To, co następuje potem, jest niczym więcej jak ekspedycją na ryby połączoną z szantażem. Nic dziwnego, że związki zawodowe są wściekłe. To zmusi funkcjonariuszy, których reprezentują, do zastanowienia się przed podjęciem działań.

Filed Under: lapd, związki zawodowe policjantów,

zatrzymania pod pretekstem


Czytaj dalej: https://www.techdirt.com/2022/03/14/lapd-police-commission-enrages-police-union-by-enacting-minor-changes-to-pretextual-stops/