Lyft, Uber i związki zawodowe popierają nowe przepisy stanu Waszyngton chroniące kierowców

12 marca 2022 0 przez It-hits

(GeekWire Photo / Kurt Schlosser)

Ustawodawcy stanu Waszyngton przyjęli pierwszą w swoim rodzaju ustawę, która ustala minimalną płacę i inne świadczenia dla kierowców Lyft i Uber, jednocześnie utrzymując ich status jako gig workers, a nie pracowników firm.

Ustawa stanowi kompromis pomiędzy interesami kierowców i firm oferujących przejazdy. Ma on poparcie grup pracowniczych, w tym Teamsters Local 117; Drivers Union, oddział teamsterów; oraz Washington State Labor Council, a także Lyft i Uber.

„Wszyscy siedzą przy stole, aby znaleźć rozwiązanie” – powiedziała Liz Berry, główny sponsor ustawy.

W tym tygodniu ustawodawcy mają uzgodnić różnice między wersjami ustawy, które przeszły przez Izbę i Senat. Berry, Demokratka z Seattle, oczekuje, że Gov. Jay Inslee zatwierdzi ustawę.

„Jestem naprawdę dumny z tego, co zrobiliśmy” – powiedział Berry. „Zapewniliśmy tym kierowcom taką samą ochronę, jaką otrzymują inni pracownicy na mocy prawa stanowego”.

Jeśli ustawa zostanie uchwalona, HB 2076 będzie

:

  • Ustalenie minimalnej płacy dla kierowców w czasie, gdy przewożą pasażerów, z wyższą stawką dla kierowców w większych miastach; stawki są powiązane z płacą minimalną w danym stanie i odpowiednio wzrastają;
  • zapewnić kierowcom płatne zwolnienia lekarskie, które są naliczane tylko w czasie, gdy przewożą pasażerów;
  • utworzenie Driver Resource Center, organizacji zarządzanej przez stanowy Departament Pracy i Przemysłu, która zapewnia kierowcom ochronę w zakresie zatrudnienia;
  • ustanawia prawa dla kierowców, w tym możliwość pracy w wybranym przez nich wymiarze godzin oraz zezwolenie na prowadzenie pojazdów dla wielu firm przewozowych jednocześnie;
  • ustanawia ogólnokrajowe przepisy dla firm oferujących przejazdy;
  • zobowiązuje stan do utworzenia grupy interesariuszy, która zdecyduje, w jaki sposób firmy i kierowcy będą finansować zasiłki dla bezrobotnych, płatne rodzinne urlopy medyczne i świadczenia z tytułu opieki długoterminowej.

W swoim zeznaniu złożonym w zeszłym miesiącu przed ustawodawcami, Jen Hensley, szefowa Lyft ds. relacji z rządem, powiedziała, że ustawa była „kulminacją lat pracy” z kierowcami i zawierała „wiele kreatywności i kompromisów”.

„Ta ustawa stanowi historyczną okazję do rozszerzenia sieci bezpieczeństwa socjalnego stanu Waszyngton na kierowców korzystających z naszej platformy” – powiedziała Hensley.

Zdjęcie Elvert Barnes via Creative Commons.

Ramona Prieto, szefowa polityki publicznej Ubera na zachód Stanów Zjednoczonych, powtórzyła te myśli w przesłanym e-mailem oświadczeniu.

„Ten kompromisowy projekt ustawy daje kierowcom to, czego chcą – chroni elastyczność, którą wiemy, że bardzo cenią, a jednocześnie zapewnia historyczne korzyści i ochronę” – powiedziała Prieto.

Dla Piotra Kuela, prezesa Związku Zawodowego Kierowców, najważniejszym zapisem jest Centrum Informacyjne dla Kierowców (Driver Resource Center). Centrum ustanawia system rozwiązywania sporów między kierowcami a firmami, w tym proces odwoławczy dla kierowców, którzy zostali „dezaktywowani” lub zwolnieni z platformy.

„Bardzo łatwo traci się pracę” – powiedział Kuel, kierowca z Kent w stanie Waszyngton, który zna kierowców, którzy zostali dezaktywowani z powodu bezpodstawnych skarg.

Kierowcy mogli kupić nowy pojazd do pracy lub zrezygnować z innych zajęć, co w przypadku nagłej dezaktywacji stwarza duże trudności. Kuel powiedział, że po usunięciu z platformy kierowcy mają niewiele możliwości odwołania się, co wpędza ich w depresję, a nawet samobójstwo.

Nasze żądanie brzmiało: „Potrzebujemy ochrony”.

powiedział, a ten projekt ustawy to zapewnia.

Jednak nie wszystkie związki i organizacje pracownicze popierają tę ustawę. Przeciwko ustawie zeznawali liderzy organizacji non-profit Drive Forward Seattle oraz Massachusetts AFL-CIO. Niektórzy przeciwnicy ustawy obawiają się, że kierowcy stracili możliwość walki o status pracownika, który mógłby oferować lepsze świadczenia. Istnieją obawy, że proces zatwierdzania ustawy był zbyt pospieszny i że jej konsekwencje nie zostały w pełni rozważone.

„HB 2076 i inne projekty ustaw, które są wprowadzane w całym kraju, to dopiero początek” – powiedział Steven Tolman, przewodniczący Massachusetts AFL-CIO w swoim przemówieniu do waszyngtońskich ustawodawców.

Jeśli te ustawy prawnie zatwierdzające praktyki wyzysku w pracy stosowane przez Big Tech zostaną uchwalone, wszystkie rodzaje branż przejdą na siłę roboczą opartą na aplikacjach, ponieważ istnieje ustalony precedens zwolnień z przepisów dotyczących wynagrodzeń i godzin pracy, ochrony przed molestowaniem i praw obywatelskich, podatków, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń od odpowiedzialności” – dodał Tolman

.

Nasze żądanie brzmiało: „Potrzebujemy ochrony”.

„Ta ustawa wymaga zbyt wiele od państwa, daje zbyt mało kierowcom i zwiększa koszty transportu dla moich wyborców, którzy często polegają na firmach rideshare z powodu niewystarczających możliwości transportu publicznego”, powiedziała Demokratyczna Reprezentantka Debra Entenman w wywiadzie dla New York Times.

Seattle jest liderem w walce o prawa kierowców. W 2020 r. miasto zatwierdziło ustawę wprowadzającą minimalną płacę dla kierowców. Posunięcie to spotkało się ze sprzeciwem firm Uber i Lyft, z których ta ostatnia ostrzegała złowieszczo, że przepisy wypchną je z miasta.

Ustawa ogólnokrajowa pozwoliłaby na utrzymanie w mocy istniejących przepisów lokalnych – zwłaszcza tych obowiązujących w Seattle. Zakazuje natomiast aktualizacji lub tworzenia nowych przepisów miejskich lub powiatowych.

Inne stany i miasta w całym kraju również zmagają się z próbami uregulowania branży usług gigantycznych.

W 2019 roku Kalifornia zatwierdziła prawo, które klasyfikowało kierowców-gigantów jako pracowników firm, co spowodowało, że firmy-giganci w dużej mierze sfinansowały akcję wyborczą w 2020 roku, która obaliła to posunięcie. Ta próba jest nadal walczona w sądzie.

W Massachusetts, firmy świadczące pracę w systemie gig-pracowników wydają miliony dolarów na podobną inicjatywę, która określa status kierowców i innych pracowników jako niezależnych wykonawców, a nie pracowników. Ustawa ta może zostać poddana pod głosowanie w listopadzie.

Ponad tuzin stanów, w tym Michigan, Teksas, Floryda i Alaska, posiada przepisy definiujące niezależnych wykonawców w pewnych kontekstach.

W grudniu 2021 r. pojawiły się informacje, że najwięksi gracze na waszyngtońskim rynku pracy „gig economy” – Uber, Lyft, Instacart i DoorDash – utworzyli grupę branżową o nazwie Washington Coalition for Independent Work. Wygląda na to, że grupa ta została utworzona w celu podjęcia inicjatywy lub uchwalenia przepisów dotyczących tego sektora.

Rozważany projekt ustawy stanowej dotyczy tylko firm przewozowych. Co zatem z platformami dostawczymi i innymi pracownikami wykonującymi pracę na zlecenie? Czy otrzymają oni własne przepisy?

„Chciałabym poznać opinie pracowników z tych obszarów” – powiedziała Berry – i dowiedzieć się, jakie są ich konkretne obawy.

Jestem otwarta na współpracę z nimi

„.

Uwaga redaktora: Artykuł został zaktualizowany o zeznania AFL-CIO z Massachusetts i poprawione informacje o Driver Resource Center.


Czytaj dalej: https://www.geekwire.com/2022/lyft-uber-and-unions-back-new-washington-state-legislation-protecting-drivers/