Polityka fiskalna a polityka pieniężna

Polityka fiskalna a polityka pieniężna

9 marca 2022 0 przez It-hits

Jeśli chcesz zrozumieć podatki, inflację, wydatki i stopy procentowe, powinieneś znać różnicę między polityką fiskalną a polityką monetarną oraz zalety i wady każdej z nich.

Pojawiający się problem inflacji i prawdopodobna reakcja w postaci podniesienia stóp procentowych przypomina mi oglądanie przesłuchań kongresowych w sprawie stopy prime, kiedy studiowałem ekonomię na Uniwersytecie Georgetown. Zasmucił mnie widok biznesmena składającego zeznania, który na przemian krzyczał i płakał, ponieważ nie było go już stać na kredyty obrotowe. To był dorosły człowiek. W tym czasie stopa prime osiągnęła prawie 20%, a ponieważ większość kredytów bankowych jest oprocentowana na poziomie prime +2, prawdopodobnie płacił co najmniej 22% odsetek od swoich kredytów. Ze łzami płynącymi po mięsistej twarzy błagał Kongres, żeby coś z tym zrobił. Oczywiście nie mogli, ponieważ obniżenie stóp procentowych może nastąpić tylko przez Rezerwę Federalną.

Współczułem temu człowiekowi. Studiowałem w ramach stypendium, ale musiałem zaciągać kredyty szkolne, żeby pokryć bardzo drogie koszty utrzymania w Waszyngtonie. Moja super-duper niska stopa procentowa kredytu szkolnego wynosiła około 10-12%. Dziś mam karty kredytowe z niższym oprocentowaniem.

Wracając do dnia dzisiejszego. Do szału doprowadza mnie, gdy widzę ludzi, którzy narzekają na inflację, nie rozumiejąc nawet, skąd się ona bierze i jak z nią walczyć. Podobnie jak wspomniany wyżej facet, wiele osób myli politykę monetarną z polityką fiskalną – co one robią, jak działają i kto je realizuje. Zamierzam to wyjaśnić. Dla Ciebie. I dla mnie. Żebym nie musiał się denerwować.

Polityka monetarna

Co to jest? Polityka pieniężna obejmuje zestaw narzędzi, którymi dysponuje bank centralny każdego kraju w celu wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących stóp procentowych i kontrolowanie ogólnej podaży pieniądza dostępnego dla banków, konsumentów i przedsiębiorstw danego kraju.

Kto tu rządzi? Polityka pieniężna w Stanach Zjednoczonych jest prowadzona przez System Rezerwy Federalnej, w skrócie FED. Nie jest ona – powtarzam: nie jest realizowana przez Kongres.

Jakie są narzędzia? Głównymi narzędziami są docelowa efektywna stopa funduszy federalnych (EFFR) osiągana przez obniżanie lub podwyższanie podaży pieniądza oraz stopa dyskontowa. EFFR to stopa, którą banki komercyjne pobierają między sobą za pożyczki jednodniowe. Oprócz EFFR Rezerwa Federalna ustala również stopę dyskontową, czyli stopę procentową, którą FED obciąża banki zaciągające u niego bezpośrednie pożyczki.

Jak to działa? Gdy stopy procentowe rosną, banki przenoszą tę podwyżkę bezpośrednio na Ciebie. W chwili, gdy piszę te słowa, stopa dyskontowa wynosi 0,25%, co jest oczywiście śmiesznie niską wartością. W 2019 roku była ona nieco wyższa i wynosiła 2,42%, ale potem wybuchła pandemia i nastąpiło załamanie recesyjne. Stopa została więc ponownie obniżona, aby pomóc w generowaniu wzrostu. FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku – organ FED odpowiedzialny za kształtowanie polityki) spotyka się co sześć tygodni na ośmiu corocznych posiedzeniach, a pomiędzy nimi odbywają się posiedzenia nadzwyczajne.

Logicznie rzecz biorąc, gdy stopy procentowe spadają, banki, ludzie i firmy mogą taniej pożyczać pieniądze. Z pozoru tańsze pieniądze są przeznaczane na inwestycje w rozwój – przedsiębiorstwa produkują więcej produktów i zatrudniają więcej pracowników. Ludzie również kupują więcej produktów, co prowadzi do dalszego wzrostu gospodarczego i tak dalej. Jeśli gospodarka rozgrzeje się zbyt szybko (tak jak teraz), może dojść do inflacji.

ConverPo prostu, jeśli stopy procentowe są podnoszone, prowadzenie działalności gospodarczej kosztuje więcej. Ludzie wydają mniej pieniędzy, ponieważ wzrasta oprocentowanie ich kart kredytowych, a teoretycznie ceny produktów powinny spaść.

Jeśli mamy do czynienia z inflacją, tak jak obecnie, podniesienie stóp procentowych może pomóc w jej ograniczeniu. Dlaczego? Ponieważ wyższe stopy procentowe sprawiają, że produkcja towarów jest droższa. W związku z tym ludzie będą kupować mniej. Gdy ludzie zaczną mniej kupować, wzrośnie podaż produktów. Gdy podaż rośnie, ceny spadają. Wiem, brzmi to zawile, ale ma sens, gdy się nad tym zastanowić.

Jakie są zalety? Główną zaletą polityki pieniężnej jest to, że jest szybka, zarówno jeśli chodzi o możliwość jej wprowadzenia (w końcu to tylko FED, a nie grupa kłócących się polityków), jak i szybki wpływ na gospodarkę.

Istnieje również efekt mnożnikowy, który potęguje pompowanie większej ilości pieniędzy do gospodarki. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z mojego poprzedniego artykułu: The Multiplier Effect & the Case for Continuing a $1,200 Monthly Check.

Jakie są wady? Głównym problemem polityki monetarnej jest to, że FED jest ograniczony tym, jak nisko może obniżyć stopy procentowe. Trudno jest zejść dużo niżej niż do 0,25%. Chociaż niektóre kraje wprowadziły ujemną stopę procentową, w ramach której płacą za pożyczanie pieniędzy, ale to już temat na inny dzień.

Polityka fiskalna

Co to jest? Polityka fiskalna oznacza wykorzystanie wydatków rządowych i polityki podatkowej do wpływania na warunki gospodarcze, zwłaszcza makroekonomiczne, w tym na łączny popyt na towary i usługi, zatrudnienie, inflację i wzrost gospodarczy.

Polityka fiskalna jest często przeciwstawiana polityce monetarnej, która jest prowadzona przez bankierów centralnych, a nie wybranych urzędników państwowych.

Kto jest odpowiedzialny? Niestety, Kongres Stanów Zjednoczonych i prezydent. Można zapytać, dlaczego niestety? Ponieważ uchwalenie ustawy może trwać wiele miesięcy (jeśli w ogóle). Zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat muszą uchwalić ustawę, którą prezydent podpisuje lub nawet może zawetować.

Jakie są narzędzia? Głównymi narzędziami są podatki i wydatki.

Jak to działa? Jeśli gospodarka znajduje się w recesji, rząd wydając pieniądze, pomaga jej się ożywić. Dlaczego? Rząd może zatrudnić prywatne firmy do budowy mostów, utwardzania dróg i produkcji pocisków. To poprawia PKB i zwiększa wpływy z podatków, ponieważ firmy te zatrudniają więcej ludzi i kupują więcej rzeczy. A ludzie, którzy są zatrudniani, kupują więcej rzeczy. Występuje tu również efekt mnożnikowy.

Podobnie obniżenie podatków może stymulować reinwestycję wcześniej płaconych podatków w rozwój gospodarczy. Podwyższanie podatków przyniesie odwrotny skutek.

Jakie są zalety? Inaczej niż w przypadku stóp procentowych, tak naprawdę nie ma ograniczeń co do tego, ile pieniędzy może wydać nasz rząd i jak wysoko lub nisko może podnieść podatki.

Jakie są wady? Jest powolna. Uchwalenie ustawy zajmuje dużo czasu i obecnie może się udać tylko wtedy, gdy jedna partia kontroluje zarówno Kongres, jak i urząd prezydenta.

Ponadto, jeśli obniża się podatki lub zwiększa wydatki, rośnie nasz dług publiczny. Wzrost wydatków fiskalnych lub bodźców stymulujących wzrost gospodarczy często prowadzi do wzrostu cen. Logicznie rzecz biorąc, dzieje się tak dlatego, że zwiększa się popyt na surowce i produkty, więc dostawcy tych materiałów mogą podnieść ceny.

Niektórzy twierdzą, że obniżenie podatków zwiększy wpływy z podatków i zmniejszy zadłużenie.

wzrasta, ponieważ firmy i ludzie będą mieli więcej pieniędzy na inwestycje i wydatki. Ale tak się nie stało, przynajmniej w ciągu ostatniej dekady. Obliczyłem to i przedstawiłem swoje wnioski w artykule „Czy istnieje związek między obniżkami podatków a dochodami z podatków”.

Ostatnio najlepszym sposobem na stymulowanie gospodarki jest polityka fiskalna z tego prostego powodu, że stopy procentowe są już tak niskie. Niedawno podpisana ustawa „Infrastructure Investment and Jobs Act” jest ogromnym pakietem stymulującym politykę fiskalną. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Obniżki podatków również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ponieważ osoby najlepiej zarabiające, które otrzymały większość ulg, nie zainwestowały i nie wydały tyle, ile byśmy oczekiwali. Nawet korporacje, które otrzymały obniżki podatków, zostały sparaliżowane przez pandemię i inne czynniki, takie jak recesja (problemy z popytem), problemy z łańcuchem dostaw i problemy z zatrudnieniem.

Moim zaleceniem w walce z obecną inflacją jest nieznaczne podniesienie podatków dla korporacji i najlepiej zarabiających osób fizycznych. Przeznaczyć je na spłatę części naszego zadłużenia. Nie wydawać więcej pieniędzy. Podnieść stopy procentowe w bardzo niewielkim stopniu, może tylko o ćwierć lub pół procenta. I promować większą imigrację, która pomoże utrzymać koszty pracy na niskim poziomie.


Czytaj dalej: https://www.datadriveninvestor.com/2022/03/04/fiscal-policy-v-monetary-policy/