Czy potrzebujesz centrum doskonałości w chmurze?

Czy potrzebujesz centrum doskonałości w chmurze?

17 lutego 2022 0 przez It-hits

W ciągu ostatnich kilku lat cloud computing stał się dominującym trendem w IT przedsiębiorstw. Korzyści z przejścia do chmury są oczywiste: niższe koszty, większa elastyczność i lepsza skalowalność. Jednak w miarę jak coraz więcej firm przenosi swoją infrastrukturę do chmur publicznych, takich jak AWS czy Azure, stają one przed wyzwaniem, które często jest pomijane: W jaki sposób przekształcić organizację z typowego przedsiębiorstwa działającego w siedzibie firmy w organizację opartą na chmurze i skoncentrowaną na chmurze?

Centrum doskonałości w chmurze (CCoE) to jednostka organizacyjna, która wyłoniła się jako siła napędowa przyspieszająca transformacje w kierunku cloud-native. W miarę jak aplikacje oparte na chmurze stają się wszechobecne, a wskaźniki adopcji chmury wciąż rosną, CCoE stają się coraz bardziej powszechne w wielu nowoczesnych organizacjach. Ale jak wygląda centrum doskonałości w chmurze? W jaki sposób pasuje ono do nowoczesnych organizacji IT? I w jaki sposób może pomóc w transformacji Twojej organizacji?

Istnieje tak wiele sposobów na zbudowanie CCoE, jak wiele jest sposobów na zbudowanie działu IT. W swojej istocie CCoE jest strukturą organizacyjną, która ma za zadanie przyspieszyć przyjęcie produktów chmurowych, zasad chmury i mentalności chmurowej w całej organizacji. Krótko mówiąc, CCoE pomaga organizacji przekształcić się w organizację cloud-native.

W jaki dokładnie sposób CCoE pomaga organizacji osiągnąć sukces w dziedzinie chmury? Oto sześć sposobów, w jaki centrum doskonałości ds. chmury może pomóc organizacji przygotować się do podróży w chmurę i czerpać z niej korzyści.

CCoE zapewnia najlepsze praktyki i oferuje przykład do naśladowania dla organizacji.

CCoE ma za zadanie służyć jako latarnia morska dla innych jednostek biznesowych i zespołów projektowych. CCoE stanowi przykład tego, jak działać w świecie skoncentrowanym na chmurze przy użyciu narzędzi cloud-native. Jest odpowiedzialne za tworzenie, artykułowanie, promowanie i dokumentowanie najlepszych praktyk, które reszta organizacji może naśladować. Jako standard obowiązujący w całej organizacji, wskazuje on organizacji właściwy kierunek i pomaga zapobiegać powtarzaniu niektórych powszechnych błędów i pułapek przez każdą grupę w organizacji.

Jako właściciel najlepszych praktyk i ich wymagań, CCoE angażuje różne grupy w organizacji i napędza przyjęcie tych najlepszych praktyk. Dawanie przykładu i odgrywanie roli szanowanych liderów jest kluczowe dla sukcesu chmury.

Poza procesami specyficznymi dla chmury, CCoE zapewnia najlepsze praktyki w wielu powiązanych obszarach, w tym zapewnienie standardowych praktyk kodowania oraz wykorzystanie określonych metodologii i narzędzi programistycznych. Obejmuje to wykorzystanie architektur mikroserwisów, CI/CD i praktyk devops. Ważne jest, aby te najlepsze praktyki były promowane przez kogoś, kto jest w stanie wymusić ich przyjęcie w całej organizacji, a CCoE może zapewnić takie przywództwo.

CCoE zapewnia szkolenia dla twoich zespołów.

Aby odnieść sukces w chmurze, twoje zespoły muszą posiadać wiedzę i doświadczenie we wszystkich aspektach korzystania z usług w chmurze. Oznacza to szkolenia z zakresu chmury. Ale jakiego szkolenia wymaga Twoja organizacja? CCoE jest odpowiedzialny za określenie tych wymagań szkoleniowych i ułatwienie szkolenia w całej organizacji. Szkolenia te mogą być tworzone i kierowane przez członków zespołu CCoE, którzy oceniają produkty, usługi i systemy związane z chmurą. Albo mogą to być programy szkoleniowe firm trzecich, które CCoE oceniło i zatwierdziło.

Niezależnie od tego, w jaki sposób szkolenie zostanie przeprowadzone, CCoE jest odpowiedzialny za

określenie wymagań szkoleniowych w zakresie chmury dla wszystkich grup w organizacji i ustalenie, w jaki sposób te wymagania zostaną spełnione.

CCoE tworzy narzędzia i standardy dla organizacji.

Palącym problemem dla każdej organizacji przechodzącej poważną transformację technologiczną jest to, w jaki sposób stworzyć narzędzia i wdrożyć standardy niezbędne do prosperowania w nowej rzeczywistości? Transformacja skoncentrowana na chmurze nie jest wyjątkiem.

CCoE musi zapewnić podstawowe narzędzia i standardy do pracy w chmurze w jasny i spójny sposób. Jest to wysokie wymaganie. W jaki sposób dokonujesz wdrożeń usług w chmurze? Jakiego obrazu systemu operacyjnego używasz na swoich serwerach w chmurze? Jak stworzyć narzędzia, które można replikować dla środowisk deweloperskich, inscenizacyjnych i testowych? A dla środowisk produkcyjnych?

Jakie konfiguracje są potrzebne inżynierom ds. rozwoju do budowania i wdrażania usług w chmurze? Jak oznaczać zasoby, aby było wiadomo, kto z nich korzysta? Jak określić, które zasoby powinny zostać wdrożone? I kto podejmuje te decyzje?

Czy można korzystać z tej nowej usługi w chmurze? Jakie ustawienia usługi są odpowiednie? Czy powinienem korzystać z tej funkcji lub możliwości usługi? Jak wdrożyć usługę w standardowy sposób w całej organizacji? Jak obsługiwać monitorowanie, logowanie i analitykę z usług w chmurze?

W jaki sposób skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa w chmurze, aby spełnić potrzeby zespołu bezpieczeństwa organizacji i potrzeby biznesowe? Jak skoordynować i zintegrować zmiany związane z chmurą z innymi korporacyjnymi inicjatywami technologicznymi, takimi jak devops?

Posiadanie scentralizowanej grupy ekspertów podejmujących decyzje w tych kwestiach zwiększa efektywność i pozwala uniknąć chaosu. Standardowe narzędzia i konfiguracje ułatwiają działania związane z chmurą innym grupom w organizacji, a także zapewniają odpowiednie i spójne praktyki. Prowadząc konfigurację tych narzędzi i standardów, CCoE poprawia ogólne wdrożenie chmury i zapewnia spójne zachowania i praktyki w całej organizacji.

CCoE dostarcza specjalistycznej wiedzy kierownictwu wyższego szczebla.

Kiedy organizacja przechodzi transformację chmury, często musi stawić czoła trudnym dyskusjom na poziomie organizacyjnym. Aby podjąć takie decyzje, kierownictwo wyższego szczebla potrzebuje informacji i wiedzy specjalistycznej. Wiedza ta pochodzi z doświadczenia CCoE. CCoE jest obsadzone ekspertami w danej dziedzinie (MŚP), którzy mogą zapewnić fachowe doradztwo i wskazówki dotyczące praktyk chmurowych. Dzieląc się swoją wiedzą z kierownictwem wyższego szczebla, CCoE pomaga promować powszechne przyjęcie chmury i mentalność cloudcentryczną w całej organizacji.

CCoE informuje o budowie lub zakupie oraz innych decyzjach dotyczących chmury.

Organizacja musi podejmować wiele decyzji dotyczących tego, z jakich możliwości chmury korzystać, z jakich dostawców chmury korzystać i jak z nich korzystać. Czy powinniśmy zbudować to narzędzie, którego potrzebujemy, czy też powinniśmy sprowadzić odpowiednik z zewnątrz? Decyzje te muszą być podejmowane przez osoby, które są zarówno ekspertami w dziedzinie chmury, jak i ekspertami w zakresie wewnętrznych potrzeb organizacji i jej aplikacji. CCoE, z odpowiednią wiedzą w obu obszarach, jest idealną grupą do podejmowania takich decyzji. CCoE zapewnia eksperckie decyzje dotyczące tego, których dostawców należy zaangażować, które usługi włączyć i które możliwości wykorzystać.

Ważne jest, aby ustalić strukturę organizacyjną na wczesnym etapie każdej transformacji chmury, aby zapobiec paraliżowi decyzyjnemu i upewnić się, że decyzje i cele biznesowe pozostają zgodne.

<h

3>A CCoE zarządza zewnętrznymi relacjami w chmurze.

Organizacja skoncentrowana na chmurze będzie miała wielu zewnętrznych partnerów w chmurze, dostawców, sprzedawców i inne zewnętrzne strony, z którymi musi koordynować swoje działania. CCoE jest naturalnym miejscem do koordynowania tych relacji.

Niezależnie od tego, czy jest to główny kontakt dla dostawców, czy uczestnictwo w spotkaniach z partnerami, czy też promowanie postępów firmy w zakresie chmury w rozmowach z partnerami i klientami, unikalne połączenie wiedzy CCoE na temat chmury i firmy zapewnia doświadczenie niezbędne do zarządzania tymi relacjami.

Posiadanie scentralizowanego zespołu kontrolującego te relacje zapewnia, że w organizacji zawsze jest ktoś, kto wie, jak działają zewnętrzni dostawcy, co oferują i kiedy należy z nich korzystać.

Jak więc CCoE pasuje do nowoczesnej organizacji IT? W większości przypadków CCoE podlega albo CIO, albo szefowi działu inżynieryjnego. Pozwala to na bliską współpracę z innymi kluczowymi częściami organizacji, takimi jak zespoły rozwoju aplikacji, zespoły operacyjne i zespoły bezpieczeństwa. Jako scentralizowana jednostka odpowiedzialna za wszystkie sprawy związane z chmurą, CCoE pomaga zapewnić, że wszyscy są po tej samej stronie i pracują nad osiągnięciem wspólnych celów.

Centrum doskonałości w chmurze może być niezwykle cennym atutem dla organizacji, która chce przejść do chmury. Chociaż każda organizacja może skorzystać z tej struktury, im większa organizacja i im bardziej znacząca transformacja chmury, tym większe korzyści może przynieść CCoE. CCoE może pomóc organizacji w przebrnięciu przez sieć złożoności związaną z każdą transformacją chmury.

Copyright © 2022 IDG Communications, Inc.


Czytaj dalej: https://www.infoworld.com/article/3648590/do-you-need-a-cloud-center-of-excellence.html#tk.rss_all