Ruby 3.1 przybywa z nowym kompilatorem JIT

Ruby 3.1 przybywa z nowym kompilatorem JIT

31 stycznia 2022 0 przez It-hits

Społeczność Rubiego wydała Rubiego 3.1, aktualizację do otwartego języka programowania dynamicznego, która wprowadza nowy kompilator JIT (just-in-time), aby poprawić wydajność aplikacji Rubiego.

Wprowadzony w Boże Narodzenie, Ruby 3.1, lub Ruby 3.1.0, dodaje YJIT (Yet Another Ruby JIT), lekki, minimalistyczny JIT Rubiego zbudowany wewnątrz CRuby. YJIT używa architektury Basic Block Versioning, z kompilatorem JIT wewnątrz niego. YJIT osiąga szybki warmup i poprawę wydajności na większości realnego oprogramowania, jak powiedzieli twórcy Rubiego. Jednak YJIT wciąż jest w fazie eksperymentalnej i jest domyślnie wyłączony. Aby go użyć, programiści muszą podać opcję -yjit w linii poleceń. YJIT jest obecnie ograniczony do uniksopodobnych platform x86-64.

Instrukcje pobierania Rubiego 3.1 można znaleźć na ruby-lang.org. Inne nowe funkcje i ulepszenia w Ruby 3.1 to:

  • Całkowicie przerobiony debug.gem zwiększa wydajność debugowania i obsługuje zdalne i wieloprocesowe debugowanie. Może on również służyć jako interfejs dla edytora Visual Studio Code i przeglądarki Chrome oraz zapewnia REPL.
  • Wbudowany gem, error_highlight, oferuje precyzyjną lokalizację błędów w śladach.
  • Narzędzie IRB (Interactive Ruby) posiada teraz funkcję autocomplete, gdzie programiści wpisują kod, a następnie pojawia się okno dialogowe z kandydatami do uzupełnienia.
  • TypeProf, analizator statyczny, jest teraz dostępny.
  • Poprawiono wydajność kompilatora MJIT.
  • Wśród nowych funkcji językowych, wartości w literałach Hash i argumentach słów kluczowych mogą być pomijane, operacja pin (^) w dopasowywaniu wzorców przyjmuje teraz wyrażenie, a nawiasy mogą być pomijane w jednowierszowym dopasowywaniu wzorców.
  • Wiele aktualizacji zostało wprowadzonych do biblioteki standardowej, w tym aktualizacje domyślnych gemów, takich jak RubyGems 3.3.3.

Ruby 3.1 pojawia się rok po wydaniu Ruby 3.0.0, w którym pojawiły się nowe możliwości równoległego wykonywania kodu i opisu typów.

Copyright © 2022 IDG Communications, Inc.


Czytaj dalej: https://www.infoworld.com/article/3647999/ruby-31-arrives-with-new-jit-compiler.html#tk.rss_all