Microsoft publikuje mapę drogową Java dla Visual Studio Code

Microsoft publikuje mapę drogową Java dla Visual Studio Code

31 stycznia 2022 0 przez It-hits

Chcąc zwiększyć atrakcyjność Visual Studio Code dla programistów Java, Microsoft opublikował mapę drogową wprowadzania nowych możliwości związanych z Javą do edytora kodu. Jednym z celów jest ułatwienie migracji do VS Code z innych IDE Javy.

Z edytora kodu korzysta obecnie ponad 1,5 miliona programistów Javy – podaje Microsoft. Do 2022 roku wyznaczono kilka obszarów inwestycji, w tym doświadczenie rozwoju w „wewnętrznej pętli”, rozwój cloud-native, narzędzia do budowania, wydajność i niezawodność oraz inne aspekty doświadczenia użytkownika.

Dla rozwoju wewnętrznej pętli, planowana jest poprawa inteligencji uzupełniania kodu i optymalizacja dla najczęstszych przypadków, wraz z lepszym generowaniem wycinków kodu i skrótów w oparciu o preferencje użytkownika. Planowane są również ulepszenia wydajności uzupełniania kodu. Planowane usprawnienia debugowania obejmują obsługę wątków wirtualnych, debugowanie skompilowanych klas, szybszą ewaluację w widokach zmiennych oraz wycenę wyrażeń lambda.

Mapa drogowa na rok 2022 obejmuje również wsparcie dla Javy 18; sama Java 18 ma pojawić się w marcu. W przypadku cloud-native development, intencją jest pogłębienie integracji zarówno z Kubernetes, jak i usługami chmurowymi, takimi jak Azure Spring Cloud. Inne cele wymienione na mapie drogowej:

  • Zwiększenie niezawodności serwera języka Java i skrócenie czasu importu projektów.
  • Poprawa doświadczenia użytkownika poprzez łatwiejsze odkrywanie i używanie funkcji.
  • Ulepszenie rozszerzeń Maven i Gradle.
  • Lepsze testowanie Junit, lepszy import pakietów/tworzenie projektów związanych z aplikacjami Swing/JavaFX oraz obsługa Live Share w VS Code Java.
  • Łatwiejsze tworzenie komponentów Spring dla Spring Boot.

Poza mapą drogową, Microsoft powiedział, że teraz osadził JRE w swoich rozszerzeniach Java, co oznacza, że programiści nie muszą już konfigurować JDK, aby uruchomić rozszerzenia i muszą tylko skonfigurować JDK dla swojego projektu. Microsoft wprowadził także widok, w którym programiści mogą zmieniać ustawienia formatowania kodu Java i podglądać efekty. Dostęp do niego uzyskuje się poprzez przywołanie palety poleceń (Ctrl+Shift-P) i uruchomienie polecenia „Java: Open Formatter Settings with Preview”, lub skorzystać z polecenia „Java: Centrum pomocy” (Ctrl+Shift-P i uruchomić polecenie „Java: Centrum pomocy”).

Programiści, którzy chcą przekazać swoje uwagi na temat obsługi języka Java w Visual Studio Code, mogą zostawić komentarz na wpisie na blogu dotyczącym mapy drogowej, otworzyć problem w serwisie GitHub lub wysłać wiadomość e-mail na adres vscjfeedback@microsoft.com.

Copyright © 2022 IDG Communications, Inc.


Czytaj dalej: https://www.infoworld.com/article/3648290/microsoft-looks-to-woo-more-java-developers-to-visual-studio-code.html#tk.rss_all